Ochrana soukromí

PODMÍNKY SOUKROMÍ A COOKIES 1. ÚVOD 1.1. Záleží nám na bezpečnosti uživatelů Pragudeadultgude.cz. Pragueadultguide.cz přímá nejpřísnější možná opatření k ochraně soukromí a funguje v souladu s GDPR. Implementovali jsme opatření pro ochranu osobních dat a neshromažďujeme data pokud to není nutné k fungování stránky a podmíněné zákonem. Také žádná uživatelská data neprodáváme. Následující dokument popisuje jaká data shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. 1.2. V tomto dokumenty slovy “my” a “naše” značí Pragudeadultguide.cz 2. JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI 2.1 V odstavci 2 popisujeme: všeobecně kategorie osobních dat, se kterými můžeme nakládat účely ke kterým využíváme osobní data; a legalita shromažďování a nakládání s daty 2.2 Všeobecně shromažďujeme a nakládáme s daty v následujících případech: a) Při používání našich stránek a služeb - například když si založíte účet, ukládáme si váš email, jméno a text reklamy/obsah b) údaje potřebné pro fakturaci/komunikaci c) publikovaná data (reklamy, které uživatelé zveřejňují shromažďujeme za účelem fungování stránky) 2.3 Může se stát, že budeme nakládat s daty ohledně vašeho užívání stránky a služeb (“data o užívání”). Data o užívání mohou obsahovat vaši IP adresu, typ a verzi vašeho prohlížeče, operační systém, zdrojovou stránku návštěvy, délku návštěvy, zobrazené stránky a navigaci po stránce stejně jako informace o čase, frekvenci a průběhu vaší návštěvy. Zdrojem dat o užívání je Google Analytics. Data o užívání využíváme pro analýzu návštěv stránek a pro zlepšení našich služeb. Legální základ pro toto nakládání s vašimi daty je účel zlepšení našich stránek a služeb a váš souhlas, který dáváte při užívání stránek. 2.4 Můžeme nakládat s údaji o vašem účtu (“údaje o účtu”). Údaje o účtu jsou emailová adresa a někdy také fakturační údaje - vaše jméno /jméno vaší firmy. Údaje o účtu jsou využívány pro automatické založení účtu (email) a pro zasílání faktur za reklamu. 2.5 Můžeme nakládat s vašimi informacemi obsaženými v osobním profilu na našich stránkách (“data profilu”). Data profilu mohou obsahovat profilové fotky, pohlaví, věk. Naše stránky jsou reklamním portálem pro obsah tvořený uživateli. To znamená, že profilová data jsou sdíleny uživatelem (zadavatelem reklamy) se všemi. 2.6 Můžeme nakládat s informacemi týkajícími se transakcí - například plateb. To je nutné pro fakturaci a zasílání emailů s údaji k platbě. (“transakční data”) 2.7 Můžeme nakládat s informacemi, které nám poskytujete za účelem zapsání na seznam odběratelů našich emailových upozornění a/nebo newsletteru (“data za účelem upozornění”). S daty za účelem upozornění můžeme nakládat za účelem zasílání relevantních informací, upozornění a/nebo newsletterů. Legální základ v používání těchto dat je váš souhlas při registraci. 3. POSKYTOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT TŘETÍM OSOBÁM 3.1 Obvykle nikdy neposíláme/neposkytujeme žádná uživatelská data třetím stranám 3.2 Sdílíme transakční data s našimi poskytovateli platebních brán, pouze ale do té míry, do které je to nutné k úspěšnému uskutečnění vašich plateb 3.3 Webová data (navštívená URL, uživatelský email) je sdílen pouze s Google Anyltics / a UserEngage za účelem zlepšení stránek a komunikace automaticky nebo prostřednictvím webového chatu a/nebo emailu. Data jsou uchovávány bezpečně a nejsou přístupné třetím stranám. Sdílená data jsou šifrovány v serverech. 4. UCHOVÁVÁNÍ A MAZÁNÍ OSOBNÍCH DAT 4.1 Sekce 4 popisuje naše postupy a zásady pro uchovávání dat. Ty jsou vytvořeny za účelem dodržování našich legálních povinností v rámci zachovávání a zbavování se osobních dat. 4.2 Osobní data která užíváme za jakýmkoliv účelem nejsou uchovávány déle, než je nutné za daným účelem nebo účely. 4.3 Bez ohledu na ostatní ustanovení této sekce 4 můžeme uchovávat vaše osobní údaje tam, kde je takové uchovávání nezbytné pro součinnost s legálními povinnostmi, pod které spadáme nebo za účelem ochrany vašeho životního zájmu nebo životního zájmu jiné osoby nebo zákona v České republice a Evropské unii. 4.4 Máte právo kontaktovat nás a zeptat se na data, která o vás máme uložena 5. BEZPEČNOST OSOBNÍCH DAT 5.1 Budeme přijímat příslušná technická a organizační opatření, která zajistí vaše osobní údaje a zabrání ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. 5.2 Všechny vaše osobní údaje uložíme na zabezpečený server. 5.3 Údaje odesílané z webového prohlížeče na náš webový server nebo z našeho webového serveru do vašeho webového prohlížeče budou v některých případech chráněny šifrovací technologií. Kdykoli provádíte platbu, data jsou 100% šifrována. Údaje o platbách nejsou zpracovány společností Pragudeadultguide.cz. Pragudeadultguide.cz nezpracovává údaje o transakcích prováděných kreditními kartami, ani si neponecháváme nebo nevidíme čísla, názvy a další informace o kreditní kartě. Tato data jsou zpracovávána třetím stranou procesoru Securion Pay. 5.4 Měli byste se ujistit, že vaše heslo není náchylné k tomu, aby bylo odhaleno, ať už osobou nebo počítačovým programem. Jste zodpovědní za důvěrné uchování hesla, které používáte pro přístup na náš web, a my vás nebudeme žádat o heslo kromě případů, kdy se přihlásíte na naše webové stránky. 6. ZMĚNY 6.1 Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. 6.2 Tuto stránku byste měli občas kontrolovat, abyste se ujistili, že jste seznámeni a spokojeni se změnami těchto zásad. 7. VAŠE PRÁVA 7.1 V tomto oddílu 7 shrnujeme práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů o úplném vysvětlení těchto práv. 7 .2 Vaše hlavní práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů jsou: a) právo na přístup; b) právo na opravu; c) právo vymazat; d) právo omezit zpracování; e) právo vznést námitky proti zpracování; f) právo na přenositelnost údajů; g) právo podat stížnost orgánu dozoru; a h) právo odvolat souhlas. 7.3 Máte právo na opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování máte právo neúplné nebo nepřesné osobní údaje o vás doplnit. 7.4 Pokud právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je: a) souhlas; nebo b) pokud je zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, v které figurujete, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy, a takové zpracování probíhá automatizovaně, máte právo obdržet vaše osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však nemáte pokud by jeho aplikace omezila právo nebo svobodu jiné osoby. 8. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN 8.1 Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkách třetích stran. 8.2 Nemáme žádnou kontrolu a nejsme zodpovědni za opatření a postupy třetích stran v oblasti ochrany soukromí. 9. COOKIES 9.1 Pragueadultguide.cz sama nepoužívá žádné způsoby sledování cookies. Cookies používáme pouze pro některé webové služby, které je vyžadují. Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. 9.2 Cookies neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele. 9.5 Cookies používáme pro následující účely: (a) ověřování - používáme soubory cookies k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a při navigaci na našich webových stránkách 10. Cookies používané našimi poskytovateli služeb 10.1 Naši poskytovatelé služeb používají cookies a tyto cookies mohou být uloženy v počítači, když navštívíte naše webové stránky. 10.2 Používáme službu Google Analytics k analýze používání našich stránek. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření reportů o využívání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: Podmínky Google